O mnie

O mnie

Mgr Konrad Kazimierz Kośnik – doktorant w Instytucie Psychologii UAM (od 2016). Opiekun pomocniczy Koła Naukowego Psychologii Religii UAM (dawniej: członek-założyciel i wieloletni prezes). Autor tekstów naukowych (m.in. Przegląd Religioznawczy, Czas Kultury) z zakresu psychologii religii oraz psychologii kulturowej/indygenicznej. Zainteresowania badawcze (w największym skrócie): historyczno-filozoficzne podstawy psychologii oraz kultura polska i słowiańska. Wolontariusz na rzecz osób z autyzmem i zespołem Aspergera. W wolnych chwilach – zapalony gitarzysta i fan fantastyki.

2016 – tytuł magistra psychologii uzyskany w Instytucie Psychologii UAM (praca magisterska „W poszukiwaniu duchowości. Studium psychologiczne współczesnych rodzimowierców słowiańskich w Polsce” przygotowana została pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Hornowskiej)

Współpraca recenzencka: Philosophical Psychology (JCR)

 


Aktualnie prowadzone projekty badawcze:

Specyfika epistemologiczna historii myśli psychologicznej – określenie aktualnie stosowanych oraz możliwych do wykorzystania metodologii (historiozofii) badań nad historią myśli psychologicznej

Indygeniczna psychologia Słowian – (re)konstrukcja lokalnej wiedzy/percepcji zjawisk psychicznych człowieka na podstawie danych historyczno-kulturowych
http://psychologiaindygeniczna.pl/

Polska tożsamość narodowa – próba zrozumienia współczesnych procesów tożsamościowych w kontekście historii polskiej (słowiańskiej) kultury


Prowadzone zajęcia:

Wprowadzenie do psychologii i historii myśli psychologicznej (konwersatorium)
SYLABUS 2017/18


Kontakt: konrad.kosnik@amu.edu.pl

Profil na academia: LINK

Profil na researchgate: LINK