O mnie

O mnie

Mgr Konrad Kazimierz Kośnik – wykładowca na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM. Opiekun Koła Naukowego Psychologii Kultury i Religii UAM. Autor/współautor prac z zakresu psychologii religii oraz psychologii kulturowej/indygenicznej (m.in. książki Indygeniczna psychologia Słowian). Zainteresowania badawcze (w największym skrócie): historyczno-filozoficzne podstawy psychologii oraz kultura polska i słowiańska. W wolnych chwilach – muzyka gitarowa, poezja klasyczna, malarstwo olejne.

2016 – tytuł magistra psychologii uzyskany w Instytucie Psychologii UAM, praca magisterska: „W poszukiwaniu duchowości. Studium psychologiczne współczesnych rodzimowierców słowiańskich w Polsce”, promotor: prof. dr hab. Elżbieta Hornowska, recenzent: prof. dr hab. Władysław Jacek Paluchowski
SPIS TREŚCI

2020 – tytuł magistra historii uzyskany na Wydziale Historii UAM, praca magisterska: „Pisarstwo Janusza Bieszka jako narracja pseudonaukowa”, promotor: prof. UAM dr hab. Maciej Michalski, recenzent: prof. UAM dr hab. Maria Solarska
SPIS TREŚCI

Członek: European Society for the History of the Human Sciences

Współpraca recenzencka: Philosophical Psychology, Slovenský Národopis – Slovak Ethnology


Aktualnie prowadzone projekty badawcze:

Tożsamość polskiej myśli psychologicznej (1918-2018): analiza diachroniczna głównych narracji definicyjnych przedmiotu psychologii w ujęciu nowej historii psychologii [temat rozprawy doktorskiej, promotor: prof. UKSW dr hab. Andrzej Pankalla]

Indygeniczna psychologia Słowian – (re)konstrukcja lokalnej wiedzy/percepcji zjawisk psychicznych człowieka na podstawie danych historyczno-kulturowych
http://psychologiaindygeniczna.pl/

Popkulturowe przejawy polskiej tożsamości narodowej – próba zrozumienia współczesnych procesów tożsamościowych w kontekście historii polskiej (słowiańskiej) kultury


Prowadzone zajęcia:

Esej psychologiczny: projekt indywidualny

Krytyczna analiza tekstów psychologicznych

Osobowość

Podstawy psychologii

Praca empiryczna

Wprowadzenie do psychologii i historii myśli psychologicznej

Wprowadzenie do psychologii: historia i współczesność

Wprowadzenie do studiowania


Kontakt: konrad.kosnik@amu.edu.pl