O mnie

O mnie

Mgr Konrad Kazimierz Kośnik – doktorant na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM (od 2016). Opiekun pomocniczy Koła Naukowego Psychologii Religii UAM (dawniej: członek-założyciel i wieloletni prezes). Autor/współautor tekstów naukowych (m.in. Journal of Theoretical and Philosophical Psychology) z zakresu psychologii religii oraz psychologii kulturowej/indygenicznej. Zainteresowania badawcze (w największym skrócie): historyczno-filozoficzne podstawy psychologii oraz kultura polska i słowiańska. Wolontariusz na rzecz osób ze spektrum autyzmu. W wolnych chwilach – zapalony gitarzysta i fan fantastyki.

2016 – tytuł magistra psychologii uzyskany w Instytucie Psychologii UAM, praca magisterska: „W poszukiwaniu duchowości. Studium psychologiczne współczesnych rodzimowierców słowiańskich w Polsce”, promotor: prof. dr hab. Elżbieta Hornowska, recenzent: prof. dr hab. Władysław Jacek Paluchowski
SPIS TREŚCI

2020 – tytuł magistra historii uzyskany na Wydziale Historii UAM, praca magisterska: „Pisarstwo Janusza Bieszka jako narracja pseudonaukowa”, promotor: prof. UAM dr hab. Maciej Michalski, recenzent: prof. UAM dr hab. Maria Solarska
SPIS TREŚCI

Współpraca recenzencka: Philosophical Psychology (JCR)


Aktualnie prowadzone projekty badawcze:

Tożsamość polskiej myśli psychologicznej (1918-2018): analiza diachroniczna głównych narracji definicyjnych przedmiotu psychologii w ujęciu nowej historii psychologii [temat rozprawy doktorskiej, promotor: prof. UKSW dr hab. Andrzej Pankalla]

Indygeniczna psychologia Słowian – (re)konstrukcja lokalnej wiedzy/percepcji zjawisk psychicznych człowieka na podstawie danych historyczno-kulturowych
http://psychologiaindygeniczna.pl/

Popkulturowe przejawy polskiej tożsamości narodowej – próba zrozumienia współczesnych procesów tożsamościowych w kontekście historii polskiej (słowiańskiej) kultury


Prowadzone zajęcia:

Wprowadzenie do psychologii i historii myśli psychologicznej
UAM 20-21 ST

Wprowadzenie do psychologii: historia i współczesność


Kontakt: konrad.kosnik@amu.edu.pl

Profil academia: LINK

Profil researchgate: LINK

Profil ORCiD: LINK