O mnie

O mnie

Mgr Konrad Kazimierz Kośnik – doktorant na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM (od 2016). Opiekun pomocniczy Koła Naukowego Psychologii Religii UAM (dawniej: członek-założyciel i wieloletni prezes). Autor/współautor tekstów naukowych (m.in. Journal of Theoretical and Philosophical Psychology) z zakresu psychologii religii oraz psychologii kulturowej/indygenicznej. Zainteresowania badawcze (w największym skrócie): historyczno-filozoficzne podstawy psychologii oraz kultura polska i słowiańska. Wolontariusz na rzecz osób ze spektrum autyzmu. W wolnych chwilach – zapalony gitarzysta i fan fantastyki.

2016 – tytuł magistra psychologii uzyskany w Instytucie Psychologii UAM (praca magisterska „W poszukiwaniu duchowości. Studium psychologiczne współczesnych rodzimowierców słowiańskich w Polsce” przygotowana została pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Hornowskiej)
SPIS TREŚCI

Współpraca recenzencka: Philosophical Psychology (JCR)


Aktualnie prowadzone projekty badawcze:

Tożsamość polskiej myśli psychologicznej (1918-2018): analiza diachroniczna głównych narracji definicyjnych przedmiotu psychologii w ujęciu nowej historii psychologii [temat rozprawy doktorskiej przygotowywanej pod kierunkiem dr. hab. Andrzeja Pankalli]

Indygeniczna psychologia Słowian – (re)konstrukcja lokalnej wiedzy/percepcji zjawisk psychicznych człowieka na podstawie danych historyczno-kulturowych
http://psychologiaindygeniczna.pl/

Popkulturowe przejawy polskiej tożsamości narodowej – próba zrozumienia współczesnych procesów tożsamościowych w kontekście historii polskiej (słowiańskiej) kultury


Prowadzone zajęcia:

Wprowadzenie do psychologii i historii myśli psychologicznej (konwersatorium)
SYLABUS 2019/20


Kontakt: konrad.kosnik@amu.edu.pl

Profil academia: LINK

Profil researchgate: LINK

Profil ORCiD: LINK