Działalność naukowa

Działalność naukowa

Referaty na konferencjach naukowych

Międzynarodowe
 • Kośnik, K. (2014). Źródła tożsamości religijnej – metaanaliza badań z obszaru psychologii różnic indywidualnych po roku 2000. II Międzynarodowa Konferencja Psychologii Religii i Duchowości, Lublin, 3-4.06.2014.
 • Kośnik, K., Stasiorczyk, J. (2015). Komparatystyka elementów fantastycznych w utworach Mickiewicza i Szewczenki na wybranych przykładach. Międzynarodowy Kongres Naukowy Kultura Duchowa Słowian, Wrocław, 20-21.04.2015.
 • Kośnik, K. (2015). Bałt, Słowianin – dwa bratanki. Zależności między mitologią bałtyjską a słowiańską. III Międzynarodowy Kongres Lituanistów, Wrocław, 13-14.05.2015.
 • Kośnik, K. (2015). Tożsamość współczesnego rodzimowierstwa słowiańskiego. Studium psychologiczne aktywności internetowej rodzimowierców w Polsce. IV Międzynarodowy Kongres Religioznawczy, Gdynia, 17-20.06.2015.
 • Kośnik, K., Stasiorczyk, J. (2015). Współczesny nacjonalizm polski i ukraiński. Psychologiczne konsekwencje. Conference of Young Slavists, Praga, 5-6.11.2015.
 • Pankalla, A., Kośnik, K. (2016). (Re)konstrukcja założeń słowiańskiej psychologii indygenicznej w oparciu o aspekt rozwojowy koncepcji duszy. III International Conference of the Polish Society for the Psychology of Religion and Spirituality, Kraków, 20-22.06.2016.
 • Kośnik, K., Stasiorczyk, J. (2016). Psycho-kulturowe uwarunkowania poglądów geopolitycznych. Polscy rodzimowiercy słowiańscy a wojna w Donbasie. VI Annual International Scientific-Practical Conference „Security in an international system of modern transformations: challenges and prospects”, Lwów, 24.09.2016.
 • Kośnik, K. (2017). Slavic identity of Poles. New identity processes in modern pop-culture. Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Słowiańszczyzna dawniej i dziś. Język – literatura – kultura 3”, Wrocław, 16-17.03.2017.
 • Kośnik, K. (2017). Slavic neopagans and the ”family” of nation. Rodnovery as an indicator of new Polish identity. Living Paganisms in a Globalised World, Kraków, 24.03.2017.
 • Kośnik, K. (2017). Religion and nationalism. Example of Ukraine and Poland. VIII Annual International Scientific-Practical Conference „International community in the current challenges: integration, identity, values”, Lwów, 16.09.2017.
 • Kośnik, K. (2018). Tożsamość narodowa współczesnych Polaków w świetle teorii dezintegracji pozytywnej. II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Kazimierz Dąbrowski i jego dzieło we współczesnej psychologii”, Lublin, 20-21.04.2018.
 • Pankalla, A., Kośnik, K. (2018). Psychologia a psychozofia: współczesny status i znaczenie pojęcia duszy. IV Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości, Opole, 25-26.06.2018.
 • Kośnik, K. (2018). Psychokulturowe konsekwencje migracji Ukraińców do Polski: aspekt tożsamościowy. II Międzynarodowa Studencko-Doktorancka Konferencja Wschodoznawcza „Kultura na obszarze postradzieckim”, Poznań, 17-18.09.2018.
 • Kośnik, K., Janiak, J. (2018). Contemporary Polish national identity. A theoretical model. International Scientific-Practical Conference „Challenges for International Relations in the XXI Century”, Lwów, 27.09.2018.
 • Kośnik, K. (2019). Virtual historical “reality”. Identity consequences of the Great Lechia narratives. International Scientific Conference “Virtual Reality of Modern World: Possibilities and threats”, Lwów, 17.06.2019.
 • Kośnik, K. (2021). Slavic psychological thought – the past and the future. International Interdisciplinary Conference “Mundus Slavorum. The Slavic world through ages”, Warszawa, 29.04.2021.
Ogólnopolskie
 • Kośnik, K. (2014). Religia jako system poznawczy. Eksplanacyjna rola mitologii Słowian. Ogólnopolska konferencja naukowa „Religia a metoda”, Poznań, 23-24.05.2014.
 • Pankalla, A., Kośnik, K., Stasiorczyk, J. (2015). Człowiek przez pryzmat religii słowiańskiej. Antropologia psychologiczna Słowian na podstawie mitoanalizy i rytuałów inicjacyjnych cyklu życia. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Religia w czasie i przestrzeni”, Poznań, 17-18.04.2015.
 • Kośnik, K. (2015). Znaczenie funkcjonalne mitologii Słowian na przykładzie słowiańskiego bestiariusza. Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Odkrywanie Europy Środkowej – od mitologii do rzeczywistości”, Poznań, 30.04.2015.
 • Kośnik, K. (2015). Słowiański folk metal w służbie ideologii i polityki. Interdyscyplinarna Konferencja Studencko-Doktorancka „Słowiańskie oblicza kultury masowej”, Poznań, 25.09.2015.
 • Kośnik, K. (2015). Bogowie i nauka. Psychologiczne studium przypadku. VII Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja „Bóg i nauka”, Kraków, 3-5.12.2015.
 • Kośnik, K. (2015). Geograficzna przestrzeń słowiańska w przestrzeni internetowej. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Topografie podróży”, Kraków, 11-13.12.2015.
 • Kośnik, K. (2016). Duchowość współczesnych rodzimowierców słowiańskich. Perspektywa psychologiczna. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Religia a procesy społeczne”, Poznań, 22.04.2016.
 • Kośnik, K. (2016). Współczesna percepcja starożytności słowiańskich z perspektywy psychologii historyczno-kulturowej. XII Studencka Konferencja Starożytnicza „Panta rhei. Pamięć, czas i przemijanie w starożytności”, Poznań, 13-15.05.2016.
 • Kośnik, K. (2016). Internet jako przestrzeń badawcza psychologa. Ogólnopolska konferencja naukowa „Regulacja przestrzeni wirtualnej”, Poznań, 19.05.2016.
 • Kośnik, K. (2017). Poza dobrem i złem. Słowiański system etyczny. VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Religia a zło”, Poznań, 7-8.04.2017.
 • Pankalla, A., Kośnik, K. (2017). Indygeniczna psychologia religii jako nauka o duszy a „kondycja” psychologii głównego nurtu. 36 Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Psychologia dla zdrowia osoby i społeczeństwa”, Gdańsk, 21-24.09.2017.
 • Pankalla, A., Kośnik, K. (2018). Indygeniczna (realna) psychologia Słowian. X Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Oko w oko z psychologią. Obszary badań pasjonujących”, Lublin, 13.04.2018.
 • Kośnik, K. (2018). Obraz rodzimowierstwa słowiańskiego w polskiej popkulturze. IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Religia a kultura popularna”, Poznań, 18-19.05.2018.
 • Kośnik, K. (2019). Rozum i pamięć. Procesy poznawcze człowieka według przedchrześcijańskich Słowian. X Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Religia a rozum”, Poznań, 10.05.2019.
Lokalne i popularnonaukowe
 • Kośnik, K. (2012). Ewolucyjne koncepcje kształtowania się religii. Religia w ujęciu psychologii ewolucyjnej i kulturowej. Psychologia a religia, Poznań, 16.04.2012.
 • Kośnik, K. (2013). Bóg funkcjonalny. Psychologiczna sensowność pytania o istnienie Boga. Psychologia a religia vol. II, Poznań, 16.04.2013.
 • Kośnik, K. (2014). Teoria psychologiczna a moja praktyka pracy w Fundacji FIONA. Seminarium „TANDEM – razem ku przyszłości”, Poznań, 25.03.2014.
 • Pankalla, A., Kośnik, K. (2019). Indygeniczna psychologia Słowian. II Festiwal Mitologii Słowiańskiej, Owidz, 23-25.08.2019.
 • Kośnik, K. (2019). Szkoła w spektrum autyzmu: głos akademicki. Konferencja metodyczna „Szkoła w spektrum autyzmu – Innowacje w edukacji”, Poznań, 15.10.2019.

Organizacja konferencji naukowych

 • Psychologia a religia, Poznań, 16.04.2012 (Koło Naukowe Psychologii Religii UAM)
 • Psychologia a religia vol. II, Poznań, 16.04.2013 (Koło Naukowe Psychologii Religii UAM)
 • Seminarium „TANDEM – razem ku przyszłości”, Poznań, 25.03.2014 (Fundacja na Rzecz Integracji Osób Niepełnosprawnych i Autystycznych FIONA, Zakład Pedagogiki Specjalnej UAM)
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Religia a metoda”, Poznań, 23-24.05.2014 (Koło Naukowe Psychologii Religii UAM, Poznańskie Konwersatorium Religioznawcze)
 • VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Religia w czasie i przestrzeni”, Poznań, 17-18.04.2015 (Poznańskie Konwersatorium Religioznawcze, Koło Naukowe Psychologii Religii UAM)
 • Sekretarz sekcji „Tożsamość religijna” podczas IV Międzynarodowego Kongresu Religioznawczego, Gdynia, 17-20.06.2015 (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni)
 • VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Religia a procesy społeczne”, Poznań, 22.04.2016 (Poznańskie Konwersatorium Religioznawcze, Koło Naukowe Psychologii Religii UAM)
 • VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Religia a zło”, Poznań, 7-8.04.2017 (Poznańskie Konwersatorium Religioznawcze, Koło Naukowe Psychologii Religii UAM)
 • IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Religia a kultura popularna”, Poznań, 18-19.05.2018 (Poznańskie Konwersatorium Religioznawcze, Koło Naukowe Psychologii Religii UAM)
 • X Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Religia a rozum”, Poznań, 10.05.2019 (Poznańskie Konwersatorium Religioznawcze)

Koło Naukowe Psychologii Kultury i Religii UAM

Strona KNPKiR na facebook: LINK

Kontakt: knpkir.uam@gmail.com