Działalność naukowa

Działalność naukowa

Referaty na konferencjach naukowych

Międzynarodowe
 • II Międzynarodowa Konferencja Psychologii Religii i Duchowości, Lublin, 3-4.06.2014, „Źródła tożsamości religijnej – metaanaliza badań z obszaru psychologii różnic indywidualnych po roku 2000”
 • Międzynarodowy Kongres Naukowy Kultura Duchowa Słowian, Wrocław, 20-21.04.2015, „Komparatystyka elementów fantastycznych w utworach Mickiewicza i Szewczenki na wybranych przykładach” (z J. Stasiorczykiem)
 • III Międzynarodowy Kongres Lituanistów, Wrocław, 13-14.05.2015, „Bałt, Słowianin – dwa bratanki. Zależności między mitologią bałtyjską a słowiańską”
 • IV Międzynarodowy Kongres Religioznawczy, Gdynia, 17-20.06.2015, „Tożsamość współczesnego rodzimowierstwa słowiańskiego. Studium psychologiczne aktywności internetowej rodzimowierców w Polsce”
 • Conference of Young Slavists, Praga, 5-6.11.2015, „Współczesny nacjonalizm polski i ukraiński. Psychologiczne konsekwencje” (z J. Stasiorczykiem)
 • III International Conference of the Polish Society for the Psychology of Religion and Spirituality, Kraków, 20-22.06.2016, „(Re)konstrukcja założeń słowiańskiej psychologii indygenicznej w oparciu o aspekt rozwojowy koncepcji duszy” (z A. Pankallą)
 • VI Annual International Scientific-Practical Conference „Security in an international system of modern transformations: challenges and prospects”, Lwów, 24.09.2016, „Psycho-kulturowe uwarunkowania poglądów geopolitycznych. Polscy rodzimowiercy słowiańscy a wojna w Donbasie” (z J. Stasiorczykiem)
 • Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Słowiańszczyzna dawniej i dziś. Język – literatura – kultura 3”, Wrocław, 16-17.03.2017, „Slavic identity of Poles. New identity processes in modern pop-culture”
 • Living Paganisms in a Globalised World, Kraków, 24.03.2017, „Slavic neopagans and the ”family” of nation. Rodnovery as an indicator of new Polish identity”
 • VIII Annual International Scientific-Practical Conference „International community in the current challenges: integration, identity, values”, Lwów, 16.09.2017, „Religion and nationalism. Example of Ukraine and Poland”
 • II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Kazimierz Dąbrowski i jego dzieło we współczesnej psychologii”, Lublin, 20-21.04.2018, „Tożsamość narodowa współczesnych Polaków w świetle teorii dezintegracji pozytywnej”
 • IV Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości, Opole, 25-26.06.2018, „Psychologia a psychozofia: współczesny status i znaczenie pojęcia duszy” (z A. Pankallą)
 • II Międzynarodowa Studencko-Doktorancka Konferencja Wschodoznawcza „Kultura na obszarze postradzieckim”, Poznań, 17-18.09.2018, „Psychokulturowe konsekwencje migracji Ukraińców do Polski: aspekt tożsamościowy”
 • International Scientific-Practical Conference „Challenges for International Relations in the XXI Century”, Lwów, 27.09.2018, „Contemporary Polish National Identity. A Theoretical Model” (z J. Janiakiem)
Ogólnopolskie
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Religia a metoda”, Poznań, 23-24.05.2014, „Religia jako system poznawczy. Eksplanacyjna rola mitologii Słowian”
 • VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Religia w czasie i przestrzeni”, Poznań, 17-18.04.2015, „Człowiek przez pryzmat religii słowiańskiej. Antropologia psychologiczna Słowian na podstawie mitoanalizy i rytuałów inicjacyjnych cyklu życia” (z A. Pankallą i J. Stasiorczykiem)
 • Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Odkrywanie Europy Środkowej – od mitologii do rzeczywistości”, Poznań, 30.04.2015, „Znaczenie funkcjonalne mitologii Słowian na przykładzie słowiańskiego bestiariusza”
 • Interdyscyplinarna Konferencja Studencko-Doktorancka „Słowiańskie oblicza kultury masowej”, Poznań, 25.09.2015, „Słowiański folk metal w służbie ideologii i polityki”
 • VII Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja „Bóg i nauka”, Kraków, 3-5.12.2015, „Bogowie i nauka. Psychologiczne studium przypadku”
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Topografie podróży”, Kraków, 11-13.12.2015, „Geograficzna przestrzeń słowiańska w przestrzeni internetowej”
 • VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Religia a procesy społeczne”, Poznań, 22.04.2016, „Duchowość współczesnych rodzimowierców słowiańskich. Perspektywa psychologiczna”
 • XII Studencka Konferencja Starożytnicza „Panta rhei. Pamięć, czas i przemijanie w starożytności”, Poznań, 13-15.05.2016, „Współczesna percepcja starożytności słowiańskich z perspektywy psychologii historyczno-kulturowej”
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Regulacja przestrzeni wirtualnej”, Poznań, 19.05.2016, „Internet jako przestrzeń badawcza psychologa”
 • VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Religia a zło”, Poznań, 7-8.04.2017, „Poza dobrem i złem. Słowiański system etyczny”
 • 36 Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Psychologia dla zdrowia osoby i społeczeństwa”, Gdańsk, 21-24.09.2017, „Indygeniczna psychologia religii jako nauka o duszy a „kondycja” psychologii głównego nurtu” (z A. Pankallą)
 • X Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Oko w oko z psychologią. Obszary badań pasjonujących”, Lublin, 13.04.2018, „Indygeniczna (realna) psychologia Słowian” (z A. Pankallą)
 • IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Religia a kultura popularna”, Poznań, 18-19.05.2018, „Obraz rodzimowierstwa słowiańskiego w polskiej popkulturze”
Uczelniane
 • Psychologia a religia, Poznań, 16.04.2012, „Ewolucyjne koncepcje kształtowania się religii. Religia w ujęciu psychologii ewolucyjnej i kulturowej”
 • Psychologia a religia vol. II, Poznań, 16.04.2013, „Bóg funkcjonalny. Psychologiczna sensowność pytania o istnienie Boga”
 • Seminarium „TANDEM – razem ku przyszłości”, Poznań, 25.03.2014, „Teoria psychologiczna a moja praktyka pracy w Fundacji FIONA”

Organizacja konferencji naukowych

 • Psychologia a religia, Poznań, 16.04.2012 (Koło Naukowe Psychologii Religii UAM)
 • Psychologia a religia vol. II, Poznań, 16.04.2013 (Koło Naukowe Psychologii Religii UAM)
 • Seminarium „TANDEM – razem ku przyszłości”, Poznań, 25.03.2014 (Fundacja na Rzecz Integracji Osób Niepełnosprawnych i Autystycznych FIONA, Zakład Pedagogiki Specjalnej UAM)
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Religia a metoda”, Poznań, 23-24.05.2014 (Koło Naukowe Psychologii Religii UAM, Poznańskie Konwersatorium Religioznawcze)
 • VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Religia w czasie i przestrzeni”, Poznań, 17-18.04.2015 (Poznańskie Konwersatorium Religioznawcze, Koło Naukowe Psychologii Religii UAM)
 • Sekretarz sekcji „Tożsamość religijna” podczas IV Międzynarodowego Kongresu Religioznawczego, Gdynia, 17-20.06.2015 (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni)
 • VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Religia a procesy społeczne”, Poznań, 22.04.2016 (Poznańskie Konwersatorium Religioznawcze, Koło Naukowe Psychologii Religii UAM)
 • VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Religia a zło”, Poznań, 7-8.04.2017 (Poznańskie Konwersatorium Religioznawcze, Koło Naukowe Psychologii Religii UAM)
 • IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Religia a kultura popularna”, Poznań, 18-19.05.2018 (Poznańskie Konwersatorium Religioznawcze, Koło Naukowe Psychologii Religii UAM)

Koło Naukowe Psychologii Religii UAM

 • Członek-założyciel KNPR – od 10.2011
 • Wiceprezes KNPR ds. naukowych – 10.2012-10.2013
 • Prezes KNPR – 10.2013-06.2016
 • Opiekun pomocniczy KNPR – od 10.2016 (główny opiekun: dr hab. Andrzej Pankalla)

 

Strona KNPR na facebook: LINK

Kontakt: knpruam@gmail.com