Publikacje

Publikacje

Monografie

 • Redakcja pomocnicza (K. Kośnik, M. Karpiński): Pankalla, A. (red.)(2015). Homo religiosus a psychologia. Poznań: Kunke Poligrafia.
  SPIS TREŚCI
 • Pankalla, A.B., Kośnik, K.K. (2018). Indygeniczna psychologia Słowian. Wprowadzenie do realnej nauki o duszy. Kraków: Universitas.
  SPIS TREŚCI

Artykuły naukowe

 • Kośnik, K. (2014). Religia jako system poznawczy. Eksplanacyjna rola religii Słowian. Humaniora. Czasopismo internetowe 3(7), 67-82.
  PEŁNY TEKST
 • Kośnik, K. (2015). Tożsamość współczesnych rodzimowierców słowiańskich. Studium psychologiczne aktywności internetowej rodzimowierców w Polsce. Przegląd Religioznawczy 3(257), 119-134.
  PEŁNY TEKST
 • Kośnik, K., Filipiuk, J. (2016). Słowiańskie teorie spiskowe jako pozanaukowe narracje historyczne. Czas Kultury 2(189), 82-90.
  PEŁNY TEKST
 • Kośnik, K., Stasiorczyk, J. (2016). Psycho-kulturowe uwarunkowania poglądów geopolitycznych. Polscy rodzimowiercy słowiańscy a wojna w Donbasie. Contemporary trends in international relations: politics, economics, law 6(18), 238-248.
  PEŁNY TEKST
 • Pankalla, A., Kośnik, K. (2016). Slavic indigenous psychology as a science about the Slavic soul. Psychology and Personality 2(10) Part 1, 21-31.
  PEŁNY TEKST
 • Kośnik, K. (2017). Religion and nationalism. Example of Ukraine and Poland. Contemporary trends in international relations: politics, economics, law 8(20), 369-380.
  PEŁNY TEKST
 • Pankalla, A., Kośnik, K. (2017). Duchowość Słowian z perspektywy psychologii noetycznej. Annales UMCS Sectio J Paedagogia-Psychologia 30(1), 39-49.
  PEŁNY TEKST
 • Kośnik, K. (2018). Internetowe narracje historyczne a słowiańska tożsamość Polaków. Prolegomena teoretyczna. Sensus Historiae 30(1), 57-68.
  PEŁNY TEKST
 • Kośnik, K., Janiak, J. (2018). Contemporary Polish National Identity. A Theoretical Model. International Relations Review 1(3), 248-258.
  PEŁNY TEKST
 • Pankalla, A., Kośnik, K. (2018). Religion as an invaluable source of psychological knowledge: Indigenous Slavic psychology of religion. Journal of Theoretical and Philosophical Psychology 38(3), 154-164.
  ABSTRAKT
 • Kośnik, K. (2019). Virtual historical “reality”. Identity consequences of the Great Lechia narratives. International Relations Review 2(2), 199-209.
  PEŁNY TEKST
 • Pankalla, A., Kośnik, K. (2019). Psychologia indygeniczna a słowiańska tożsamość polskiej psychologii akademickiej – znaczenie wiedzy lokalnej. Czasopismo Psychologiczne – Psychological Journal 25(2), 137-142.
  PEŁNY TEKST
 • Kośnik, K., Hornowska, E. (2020). A preliminary quantitative study of the mysticism and religious maturity of contemporary Slavic Neopagans in Poland. Religio: revue pro religionistiku 28(1), 73-93.
  PEŁNY TEKST
 • Kośnik, K., Węglerska, O. (2021). Czy naukowiec ma płeć? Rozważania na temat relacji w świecie nauki przez pryzmat stereotypów płciowych. Człowiek i Społeczeństwo 51, 205-220.
  PEŁNY TEKST

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Kośnik, K. (2015). Bóg funkcjonalny. Psychologiczna sensowność pytania o istnienie Boga. W: A. Pankalla (red.), Homo religiosus a psychologia (s. 225-232). Poznań: Kunke Poligrafia.
  PEŁNY TEKST
 • Kośnik, K. (2015). Ewolucyjne koncepcje kształtowania się religii. Religia w ujęciu psychologii ewolucyjnej i kulturowej. W: A. Pankalla (red.), Homo religiosus a psychologia (s. 173-178). Poznań: Kunke Poligrafia.
  PEŁNY TEKST
 • Kośnik, K. (2015). Pomiędzy wiccą a druidyzmem. Psychologiczne studium przypadku neopoganki. W: R. Kordonski, O. Struk, J. Ruciński (red.), Rozwój społeczności międzynarodowej: przeszłość oraz nowe wyzwania (s. 385-395). Lwów-Olsztyn: PAIS.
  PEŁNY TEKST
 • Kośnik, K. (2016). Znaczenie funkcjonalne słowiańskiego bestiariusza. W: M. Danielewski, R.T. Tomczak (red.), Odkrywanie Europy Środkowej – od mitologii do rzeczywistości (s. 13-24). Poznań: Instytut Historii UAM.
  PEŁNY TEKST
 • Kośnik, K., Pawelka, S. (2020). Mity narodowe w kulturze internetowego śmieszkizmu. Prolegomena do teoretycznego systemu interpretacyjnego. W: M. Obrębska, A. Pankalla (red.), Mity kultury współczesnej. Perspektywa psychoantropologiczna (s. 257-274). Poznań: Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM.
  PEŁNY TEKST
 • Pankalla, A., Kośnik, K. (2021). Indigenous Psychology as Religious. Slavic Understanding of Human Psycho-Sexual Development. W: A. Dueck (red.), Indigenous Psychology of Spirituality. In My Beginning is My End (s. 183-202). Cham: Palgrave Macmillan.
  ABSTRAKT

Inne publikacje

 • Pankalla, A., Wieradzka, A., Kośnik, K. (2013). Religia w szkole. Okiem psychologa i teologa [załącznik: scenariusze lekcji]. Sygnał. Magazyn wychowawcy 11(013), 7-9, 25-29.
  PEŁNY TEKST
 • Kośnik, K. (2014). Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Religia a metoda”. Humaniora. Czasopismo internetowe 3(7), 115-125.
  PEŁNY TEKST
 • Pankalla, A., Kośnik, K., Karpiński, M. (2015). Przedmowa. W: A. Pankalla (red.), Homo religiosus a psychologia (s. 7-9). Poznań: Kunke Poligrafia.
  PEŁNY TEKST
 • Kośnik, K. (2020). [Wypowiedź na temat stanu badań nad religią Słowian]. W: G. Antosik, M. Łuczyński, Badania nad wierzeniami Słowian. Wczoraj, dziś, jutro (s. 109-115). Konarzyny: Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Wspólna Ziemia.
  PEŁNY TEKST
 • Kośnik, K. (2022). [Komentarz do rozdziału „Studia. Nowy start”]. W: W. Janiak, J. Janiak, Książka o człowieku w spektrum autyzmu (s. 115-117). Szczecin: Natuli.
  PEŁNY TEKST