Publications

Publications

Monographs

 • Assitant editor (with M. Karpiński): Pankalla, A. (ed.)(2015). Homo religiosus a psychologia. Poznań: Kunke Poligrafia.
  TABLE OF CONTENTS
 • Kośnik, K. (2016). W poszukiwaniu duchowości. Studium psychologiczne współczesnych rodzimowierców słowiańskich w Polsce [unpublished master thesis prepared under the supervision of prof. Elżbieta Hornowska]. Poznań: Instytut Psychologii UAM.
  FULL TEXT
 • Pankalla, A.B., Kośnik, K.K. (2018). Indygeniczna psychologia Słowian. Wprowadzenie do realnej nauki o duszy. Kraków: Universitas.
  TABLE OF CONTENTS

Articles

 • Kośnik, K. (2014). Religia jako system poznawczy. Eksplanacyjna rola religii Słowian. Humaniora. Czasopismo internetowe 3(7), 67-82.
  FULL TEXT
 • Kośnik, K. (2015). Tożsamość współczesnych rodzimowierców słowiańskich. Studium psychologiczne aktywności internetowej rodzimowierców w Polsce. Przegląd Religioznawczy 3(257), 119-134.
  FULL TEXT
 • Kośnik, K., Filipiuk, J. (2016). Słowiańskie teorie spiskowe jako pozanaukowe narracje historyczne. Czas Kultury 2(189), 82-90.
  FULL TEXT
 • Kośnik, K., Stasiorczyk, J. (2016). Psycho-kulturowe uwarunkowania poglądów geopolitycznych. Polscy rodzimowiercy słowiańscy a wojna w Donbasie. Contemporary trends in international relations: politics, economics, law 6(18), 238-248.
  FULL TEXT
 • Pankalla, A., Kośnik, K. (2016). Slavic indigenous psychology as a science about the Slavic soul. Psychology and Personality 2(10) Part 1, 21-31.
  FULL TEXT
 • Kośnik, K. (2017). Religion and nationalism. Example of Ukraine and Poland. Contemporary trends in international relations: politics, economics, law 8(20), 369-380.
  FULL TEXT
 • Pankalla, A., Kośnik, K. (2017). Duchowość Słowian z perspektywy psychologii noetycznej. Annales UMCS Sectio J Paedagogia-Psychologia 30(1), 39-49.
  FULL TEXT
 • Kośnik, K. (2018). Internetowe narracje historyczne a słowiańska tożsamość Polaków. Prolegomena teoretyczna. Sensus Historiae 30(1), 57-68.
  FULL TEXT
 • Kośnik, K., Janiak, J. (2018). Contemporary Polish National Identity. A Theoretical Model. International Relations Review 1(3), 248-258.
  FULL TEXT
 • Pankalla, A., Kośnik, K. (2018). Religion as an invaluable source of psychological knowledge: Indigenous Slavic psychology of religion. Journal of Theoretical and Philosophical Psychology 38(3), 154-164.
  ABSTRACT

Chapters

 • Kośnik, K. (2015). Bóg funkcjonalny. Psychologiczna sensowność pytania o istnienie Boga. In: A. Pankalla (ed.), Homo religiosus a psychologia (p. 225-232). Poznań: Kunke Poligrafia.
  FULL TEXT
 • Kośnik, K. (2015). Ewolucyjne koncepcje kształtowania się religii. Religia w ujęciu psychologii ewolucyjnej i kulturowej. In: A. Pankalla (ed.), Homo religiosus a psychologia (p. 173-178). Poznań: Kunke Poligrafia.
  FULL TEXT
 • Kośnik, K. (2015). Pomiędzy wiccą a druidyzmem. Psychologiczne studium przypadku neopoganki. In: R. Kordonski, O. Struk, J. Ruciński (ed.), Rozwój społeczności międzynarodowej: przeszłość oraz nowe wyzwania (p. 385-395). Lwów-Olsztyn: PAIS.
  FULL TEXT
 • Kośnik, K. (2016). Znaczenie funkcjonalne słowiańskiego bestiariusza. In: M. Danielewski, R.T. Tomczak (ed.), Odkrywanie Europy Środkowej – od mitologii do rzeczywistości (p. 13-24). Poznań: Instytut Historii UAM.
  FULL TEXT

Other publications

 • Pankalla, A., Wieradzka, A., Kośnik, K. (2013). Religia w szkole. Okiem psychologa i teologa [annex: lessons’ scripts]. Sygnał. Magazyn wychowawcy 11(013), 7-9, 25-29.
  FULL TEXT
 • Kośnik, K. (2014). Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Religia a metoda”. Humaniora. Czasopismo internetowe 3(7), 115-125.
  FULL TEXT
 • Pankalla, A., Kośnik, K., Karpiński, M. (2015). Przedmowa. In: A. Pankalla (ed.), Homo religiosus a psychologia (p. 7-9). Poznań: Kunke Poligrafia.
  FULL TEXT