Scientific activities

Scientific activities

Conference lectures

International conferences
 • II Międzynarodowa Konferencja Psychologii Religii i Duchowości, Lublin, 3-4.06.2014, „Źródła tożsamości religijnej – metaanaliza badań z obszaru psychologii różnic indywidualnych po roku 2000”
 • Międzynarodowy Kongres Naukowy Kultura Duchowa Słowian, Wrocław, 20-21.04.2015, „Komparatystyka elementów fantastycznych w utworach Mickiewicza i Szewczenki na wybranych przykładach” (with J. Stasiorczyk)
 • III Międzynarodowy Kongres Lituanistów, Wrocław, 13-14.05.2015, „Bałt, Słowianin – dwa bratanki. Zależności między mitologią bałtyjską a słowiańską”
 • IV Międzynarodowy Kongres Religioznawczy, Gdynia, 17-20.06.2015, „Tożsamość współczesnego rodzimowierstwa słowiańskiego. Studium psychologiczne aktywności internetowej rodzimowierców w Polsce”
 • Conference of Young Slavists, Praga, 5-6.11.2015, „Współczesny nacjonalizm polski i ukraiński. Psychologiczne konsekwencje” (with J. Stasiorczyk)
 • III International Conference of the Polish Society for the Psychology of Religion and Spirituality, Kraków, 20-22.06.2016, „(Re)konstrukcja założeń słowiańskiej psychologii indygenicznej w oparciu o aspekt rozwojowy koncepcji duszy” (with A. Pankalla)
 • VI Annual International Scientific-Practical Conference „Security in an international system of modern transformations: challenges and prospects”, Lwów, 24.09.2016, „Psycho-kulturowe uwarunkowania poglądów geopolitycznych. Polscy rodzimowiercy słowiańscy a wojna w Donbasie” (with J. Stasiorczyk)
 • Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Słowiańszczyzna dawniej i dziś. Język – literatura – kultura 3”, Wrocław, 16-17.03.2017, „Slavic identity of Poles. New identity processes in modern pop-culture”
 • Living Paganisms in a Globalised World, Kraków, 24.03.2017, „Slavic neopagans and the ”family” of nation. Rodnovery as an indicator of new Polish identity”
 • VIII Annual International Scientific-Practical Conference „International community in the current challenges: integration, identity, values”, Lwów, 16.09.2017, „Religion and nationalism. Example of Ukraine and Poland”
National conferences
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Religia a metoda”, Poznań, 23-24.05.2014, „Religia jako system poznawczy. Eksplanacyjna rola mitologii Słowian”
 • VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Religia w czasie i przestrzeni”, Poznań, 17-18.04.2015, „Człowiek przez pryzmat religii słowiańskiej. Antropologia psychologiczna Słowian na podstawie mitoanalizy i rytuałów inicjacyjnych cyklu życia” (with A. Pankalla and J. Stasiorczyk)
 • Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Odkrywanie Europy Środkowej – od mitologii do rzeczywistości”, Poznań, 30.04.2015, „Znaczenie funkcjonalne mitologii Słowian na przykładzie słowiańskiego bestiariusza”
 • Interdyscyplinarna Konferencja Studencko-Doktorancka „Słowiańskie oblicza kultury masowej”, Poznań, 25.09.2015, „Słowiański folk metal w służbie ideologii i polityki”
 • VII Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja „Bóg i nauka”, Kraków, 3-5.12.2015, „Bogowie i nauka. Psychologiczne studium przypadku”
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Topografie podróży”, Kraków, 11-13.12.2015, „Geograficzna przestrzeń słowiańska w przestrzeni internetowej”
 • VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Religia a procesy społeczne”, Poznań, 22.04.2016, „Duchowość współczesnych rodzimowierców słowiańskich. Perspektywa psychologiczna”
 • XII Studencka Konferencja Starożytnicza „Panta rhei. Pamięć, czas i przemijanie w starożytności”, Poznań, 13-15.05.2016, „Współczesna percepcja starożytności słowiańskich z perspektywy psychologii historyczno-kulturowej”
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Regulacja przestrzeni wirtualnej”, Poznań, 19.05.2016, „Internet jako przestrzeń badawcza psychologa”
 • VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Religia a zło”, Poznań, 7-8.04.2017, „Poza dobrem i złem. Słowiański system etyczny”
 • 36 Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Psychologia dla zdrowia osoby i społeczeństwa”, Gdańsk, 21-24.09.2017, „Indygeniczna psychologia religii jako nauka o duszy a „kondycja” psychologii głównego nurtu” (with A. Pankalla)
University conferences
 • Psychologia a religia, Poznań, 16.04.2012, „Ewolucyjne koncepcje kształtowania się religii. Religia w ujęciu psychologii ewolucyjnej i kulturowej”
 • Psychologia a religia vol. II, Poznań, 16.04.2013, „Bóg funkcjonalny. Psychologiczna sensowność pytania o istnienie Boga”
 • Seminarium „TANDEM – razem ku przyszłości”, Poznań, 25.03.2014, „Teoria psychologiczna a moja praktyka pracy w Fundacji FIONA”

Organization of conferences

 • Psychologia a religia, Poznań, 16.04.2012 (Koło Naukowe Psychologii Religii UAM)
 • Psychologia a religia vol. II, Poznań, 16.04.2013 (Koło Naukowe Psychologii Religii UAM)
 • Seminarium „TANDEM – razem ku przyszłości”, Poznań, 25.03.2014 (Fundacja na Rzecz Integracji Osób Niepełnosprawnych i Autystycznych FIONA, Zakład Pedagogiki Specjalnej UAM)
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Religia a metoda”, Poznań, 23-24.05.2014 (Koło Naukowe Psychologii Religii UAM, Poznańskie Konwersatorium Religioznawcze)
 • VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Religia w czasie i przestrzeni”, Poznań, 17-18.04.2015 (Poznańskie Konwersatorium Religioznawcze, Koło Naukowe Psychologii Religii UAM)
 • Secretary of section “Tożsamość religijna / Religious identity” during IV Międzynarodowy Kongres Religioznawczy, Gdynia, 17-20.06.2015 (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni)
 • VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Religia a procesy społeczne”, Poznań, 22.04.2016 (Poznańskie Konwersatorium Religioznawcze, Koło Naukowe Psychologii Religii UAM)
 • VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Religia a zło”, Poznań, 7-8.04.2017 (Poznańskie Konwersatorium Religioznawcze, Koło Naukowe Psychologii Religii UAM)

Psychology of Religion Scientific Club, Adam Mickiewicz University in Poznań

 • Co-founder – since 10.2011
 • Vice-president for scientific matters – 10.2012-10.2013
 • President – 10.2013-06.2016
 • Assistant supervisor – since 10.2016 (main supervisor: prof. Andrzej Pankalla)

 

The Club’s Facebook profile: LINK

Contact: knpruam@gmail.com