Scientific activities

Scientific activities

Conference lectures

International conferences
 • Kośnik, K. (2014). Sources of religious identity: Metaanalysis of research in the field of individual differences psychology after 2000. II Międzynarodowa Konferencja Psychologii Religii i Duchowości, Lublin, 3-4/06/2014.
 • Kośnik, K., Stasiorczyk, J. (2015). Comparison of fantastic elements in pieces of Mickiewicz and Shevchenko in chosen examples. Międzynarodowy Kongres Naukowy Kultura Duchowa Słowian, Wrocław, 20-21/04/2015.
 • Kośnik, K. (2015). Brotherhood of Balts and Slavs: Relationship between Baltic and Slavic mythology. III Międzynarodowy Kongres Lituanistów, Wrocław, 13-14/05/2015.
 • Kośnik, K. (2015). Identity of contemporary Slavic Neopaganism: Psychological study of Neopagans’ Internet activity in Poland. IV Międzynarodowy Kongres Religioznawczy, Gdynia, 17-20/06/2015.
 • Kośnik, K., Stasiorczyk, J. (2015). Contemporary Polish and Ukrainian nationalism: Psychological consequences. Conference of Young Slavists, Prague, 5-6/11/2015.
 • Pankalla, A., Kośnik, K. (2016). (Re)construction of Slavic indigenous psychology’s assumptions on the basis of developmental aspect of the soul concept. III International Conference of the Polish Society for the Psychology of Religion and Spirituality, Kraków, 20-22/06/2016.
 • Kośnik, K., Stasiorczyk, J. (2016). Psycho-cultural conditions of geopolitical views: Polish Slavic Neopagans and the war in Donbas. VI Annual International Scientific-Practical Conference „Security in an international system of modern transformations: challenges and prospects”, Lviv, 24/09/2016.
 • Kośnik, K. (2017). Slavic identity of Poles: New identity processes in modern pop-culture. Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Słowiańszczyzna dawniej i dziś. Język – literatura – kultura 3”, Wrocław, 16-17/03/2017.
 • Kośnik, K. (2017). Slavic neopagans and the ”family” of nation: Rodnovery as an indicator of new Polish identity. Living Paganisms in a Globalised World, Kraków, 24/03/2017.
 • Kośnik, K. (2017). Religion and nationalism: Example of Ukraine and Poland. VIII Annual International Scientific-Practical Conference „International community in the current challenges: integration, identity, values”, Lviv, 16/09/2017.
 • Kośnik, K. (2018). National identity of contemporary Poles from the perspective of positive disintegration theory. II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Kazimierz Dąbrowski i jego dzieło we współczesnej psychologii”, Lublin, 20-21/04/2018.
 • Pankalla, A., Kośnik, K. (2018). Psychology and psychosophy: Contemporary status and meaning of the soul concept. IV Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości, Opole, 25-26/06/2018.
 • Kośnik, K. (2018). Psycho-cultural consequences of Ukrainians’ migration to Poland: Identity aspect. II Międzynarodowa Studencko-Doktorancka Konferencja Wschodoznawcza „Kultura na obszarze postradzieckim”, Poznań, 17-18/09/2018.
 • Kośnik, K., Janiak, J. (2018). Contemporary Polish national identity: A theoretical model. International Scientific-Practical Conference „Challenges for International Relations in the XXI Century”, Lviv, 27/09/2018.
National conferences
 • Kośnik, K. (2014). Religion as a cognitive system: Explanatory function of mythology of Slavs. Ogólnopolska konferencja naukowa „Religia a metoda”, Poznań, 23-24/05/2014.
 • Pankalla, A., Kośnik, K., Stasiorczyk, J. (2015). Human through the prism of Slavic religion: Psychological anthropology of Slavs on the basis of mythoanalysis and rites of passage in the life-cycle. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Religia w czasie i przestrzeni”, Poznań, 17-18/04/2015.
 • Kośnik, K. (2015). Functional meaning of Slavs’ mythology on the example of Slavic bestiary. Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Odkrywanie Europy Środkowej – od mitologii do rzeczywistości”, Poznań, 30/04/2015.
 • Kośnik, K. (2015). Slavic folk metal at service of ideology and politics. Interdyscyplinarna Konferencja Studencko-Doktorancka „Słowiańskie oblicza kultury masowej”, Poznań, 25/09/2015.
 • Kośnik, K. (2015). Gods and science: Psychological case study. VII Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja „Bóg i nauka”, Kraków, 3-5/12/2015.
 • Kośnik, K. (2015). Slavic geographical space in the Internet space. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Topografie podróży”, Kraków, 11-13/12/2015.
 • Kośnik, K. (2016). Spirituality of contemporary Slavic Neopagans: Psychological perspective. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Religia a procesy społeczne”, Poznań, 22/04/2016.
 • Kośnik, K. (2016). Contemporary perception of Slavic antiquities from the perspective of cultural-historical psychology. XII Studencka Konferencja Starożytnicza „Panta rhei. Pamięć, czas i przemijanie w starożytności”, Poznań, 13-15/05/2016.
 • Kośnik, K. (2016). Internet as a psychologist’s research space. Ogólnopolska konferencja naukowa „Regulacja przestrzeni wirtualnej”, Poznań, 19/05/2016.
 • Kośnik, K. (2017). Beyond Good and Evil: Slavic ethical system. VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Religia a zło”, Poznań, 7-8/04/2017.
 • Pankalla, A., Kośnik, K. (2017). Indigenous psychology of religion as the science of soul and the “condition” of mainstream psychology. 36 Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Psychologia dla zdrowia osoby i społeczeństwa”, Gdańsk, 21-24/09/2017.
 • Pankalla, A., Kośnik, K. (2018). Indigenous (real) psychology of Slavs. X Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Oko w oko z psychologią. Obszary badań pasjonujących”, Lublin, 13/04/2018.
 • Kośnik, K. (2018). Image of Slavic Neopaganism in Polish pop-culture. IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Religia a kultura popularna”, Poznań, 18-19/05/2018.
University conferences
 • Kośnik, K. (2012). Evolutionary conceptions of religion’s shaping: Religion from the perspective of evolutionary and cultural psychology. Psychologia a religia, Poznań, 16/04/2012.
 • Kośnik, K. (2013). The functional God: Psychological sense of the question about the God’s existence. Psychologia a religia vol. II, Poznań, 16/04/2013.
 • Kośnik, K. (2014). Psychological theories and my practice in the FIONA Foundation. Seminarium „TANDEM – razem ku przyszłości”, Poznań, 25/03/2014.

Organization of conferences

 • Psychologia a religia, Poznań, 16/04/2012 (Koło Naukowe Psychologii Religii UAM)
 • Psychologia a religia vol. II, Poznań, 16/04/2013 (Koło Naukowe Psychologii Religii UAM)
 • Seminarium „TANDEM – razem ku przyszłości”, Poznań, 25/03/2014 (Fundacja na Rzecz Integracji Osób Niepełnosprawnych i Autystycznych FIONA, Zakład Pedagogiki Specjalnej UAM)
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Religia a metoda”, Poznań, 23-24/05/2014 (Koło Naukowe Psychologii Religii UAM, Poznańskie Konwersatorium Religioznawcze)
 • VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Religia w czasie i przestrzeni”, Poznań, 17-18/04/2015 (Poznańskie Konwersatorium Religioznawcze, Koło Naukowe Psychologii Religii UAM)
 • Secretary of section “Tożsamość religijna / Religious identity” during IV Międzynarodowy Kongres Religioznawczy, Gdynia, 17-20/06/2015 (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni)
 • VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Religia a procesy społeczne”, Poznań, 22/04/2016 (Poznańskie Konwersatorium Religioznawcze, Koło Naukowe Psychologii Religii UAM)
 • VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Religia a zło”, Poznań, 7-8/04/2017 (Poznańskie Konwersatorium Religioznawcze, Koło Naukowe Psychologii Religii UAM)
 • IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Religia a kultura popularna”, Poznań, 18-19/05/2018 (Poznańskie Konwersatorium Religioznawcze, Koło Naukowe Psychologii Religii UAM)

Psychology of Religion Scientific Club, Adam Mickiewicz University in Poznań

 • Co-founder – since 10/2011
 • Vice-president for scientific matters – 10/2012-10/2013
 • President – 10/2013-06/2016
 • Assistant supervisor – since 10/2016 (main supervisor: prof. Andrzej Pankalla)

 

The Club’s Facebook profile: LINK

Contact: knpruam@gmail.com